23 januari, 2018

Kursen Bisamhället efter vintern

Kurs: Bisamhället efter vintern

Datum:          Lördag den 17 mars kl. 13.00 – 17.00
Pris:               
150 kr
Fika:     
          Finns att köpa på plats.
Anmälan:
     Görs till martin@idefarmen.se
Krusledare:
Heide Wande
OBS!              
Ta med dina bikläder.

Vi börjar med en praktisk övning i bigården kl. 13.00. Byte av botten.
Vinterförluster? orsaker/varför?  Byte av botten och vårundersökning.
Har bina mat eller skall jag stödfodra? Skydd mot skadedjur: fåglar möss, myror.