Anja Carlbom – RINGDANS

2019 Är början på ett mycket stort projekt. Anja anlägger en mycket stor trädcirkel som ni ser formen utav på hästhagens elstängsel. Se upp så du inte trampar ner träden då de nu är mycket små. Det här är ett långtida växande projekt, återkom följande år för att uppleva framstegen.

2019 Is the beginning of a very ambitious project. Anja is planting and growing a very large circle of trees. You can see the shape from the electrical horse-fence. Beware not to step on the small tree plants.
This is a project that spans over many years, please return to see its progress in the years to come and experience living art in progress.