Anna Fernell – BOLLEN

Bollen är en universal symbol för lek både hos människor och djur. För mig var det viktigt att ha kul själv under projektet och jag blev nyfiken på om jag kunde behärska att göra en boll i trä som är mer än 3 meter i diameter.

Jag arbetar med fragment av berättelser och upplevelser. Det går inte alltid att förstå det kroppen försöker förmedla, i mitt konstnärskap låter jag den genom handens arbete gestalta det jag inte alltid kan förklara. Jag bygger också min identitet i mitt sökande, med material jag hittar i containrar vid husrenoveringar, i skräphögar och soprum. Ting och material som avfärdats som skräp men som ofta bär spår av människors liv och arbete. Jag känner ett ansvar för dessa fragment av människors omsorg och verk, materialen bär minnet av kunskap och vilja och hållbarhet.

Jag upprättar en relation med historien, förvaltar den och medskapar dess fortsättning. Jag låter ett äldre hantverk får leva vidare i min konst.

The ball is a universal symbol of playtime for humans and animals. For me it was important to have fun while working on this project oand i became curious if I could manage cunstructing a wooden ball more than 3 meters in diameter.

I have worked with fragments of storys and experiences. It is not always possible to understand what the body is trying to communicate, in my artistic craft I let my hand create what my words not always can communicate. I also build my own identity in my exporation with materials I fint in scrap heaps from building sites and garbage facilities. Things and materials that have been rejected as trash but often carry marks of peoples life and work. I feel a responsibility for theese fragments of peoples work, the materials carry memorys of knowlage, willpower and sustainability.

I construct a relation with history, cherish it and co-creates it continuum. I allow the former craftmanship to live on with my art.