Frejas frön – DEN BLÅ TRÄDGÅRDEN

Årets tema är Playgråund – För oss betyder lekplats glädje. Det är också en plats som ger utrymme för fantasi.

I vår trädgård har träden och blommorna fått himlens blå färg och om du undrar varför hararna är röda beror det på att fantasi är viktigare än kunskap.

Vi som planterat Den blå trädgården är FREJAS FRÖN, en grupp som varit verksam i 30 år. En målare, en grafikser och en skulptör som ställer ut på konsthallar och gallerier runtom i Sverige.

This years theme is ”Playground” – For us that means joy/happiness. It is also a place that gives room for fantasy.

In our garden the trees and flowers are blue as the sky and if you wonder why the rabbits are red it is because fantasy is more important than knowlage.

We are a group of artists that have kept together for 30 years called FREJAS FRÖN. One painter, one graphical artist and a sculpture who otherwise contribute to exibitions all over Sweden.

Skulptörerna – The artists
IngerLinnéa Carlsson
Christina Lindblom
Inger Hahn-Redin