Karin Nilsson – INBJUDAN TILL SAMTAL


Årets tema är playground, här är det tanken som bjuds in till lek. Samtal – Vad ÄR ett samtal? Vem kan man samtala med och vad kan ett samtal innehålla? Vilka svar önskar man och vilka svar behöver man?

Presentation av mig
Karin Nilsson Tycker att fårens ull är ett fantastiskt samarbetsvilligt material att jobba med. Jag jobbar mest med de svenska lantrasernas ull då  dessa har en stor variation i både färg och kvalité från vitaste vitt,hela brunskalan och över till svartaste svart.

This years theme is Playground, and in my artwork it is the mind that is invited to play. A conversation (Samtal) – What is a conversation? Whom can I have a conversation with and what can a conversation be about? What answers do you want and what answers do you need?

The artist introduction
Karin Nilsson feels that sheep wool is a very gratifying material to work with. She mostly use the Swedish country breeds of sheep wool because theese have a great variety iin both colour and quality, they also provide the complete colour spectra from extreme white, brown to the darkest black.

Blogg: hundraprocentull.wordpress.com

e-post: karinslinje@live.se

instagram: jordloppa