19 februari, 2017

Kurser

Life Hack Lab – 17 september 2017

Snickeri för nybörjare – 21 till 22  201

Stenslipning – Sensommar/höst 2017 Mer info kommer…

Tälja skedar – Mer info kommer…

Textila möjligheter – Mer info kommer…

Flaskbindning – Mer info kommer…

Träskulptur & ornamentik – Mer info kommer…

Avancerad flugbindning – Mer info kommer…


Snickeri för nybörjare – Genomförd 26 och 27 augusti 2017

Kulning – Genomförd maj 2017

Biodling för nybörjare – Genomförd mars-maj 2017