Greger Mikolajczak – IN TO

Skulpturen är gjord i kalksten och tar ett dopp ner i berget. Efter ett regn fylls fördjupningen med vatten som kan spegla dykarens framfart. This sculpture is made from limestone and plunges down in the bedrock. When it rains the small cavity fills with water and creates a mirror for the diver.

Kaarin Bonde Jensen – LIVSELEXIR

Vatten, sol, luft och jord är allt vi har. Vi kan inte leva utan dom, alla behövs, dom ger mat på vår tallrik. Water, sun, air and earth is all that we have. We can’t live without them, all of them is needed, they provide for the food on our plates.

Inger Hahn-Redin – HYLLNING TILL TV:s LEKFULLA MAT-PROGRAM

Inger har skapat en blomma från flera serveringsfat som hyllning till alla trevliga och lekfulla matlagningsprogram. Detta är ett fristående verk men på andra sidan fältet kan du se DEN BLÅ TRÄDGÅRDEN av Frejas Frön där Inger är en av medlemmarna. De arbetar både i grupp och var för sig med konst och utställningar. Inger Läs mer om Inger Hahn-Redin – HYLLNING TILL TV:s LEKFULLA MAT-PROGRAM[…]