Idéfarmarna – TORTYRGUNGAN

En plats att njuta av din picknick, om du vågar. Det behövdes en sittplats med bord för dig som besökare. Därför gjorde vi ett lite festligare men kanske inte så praktiskt bord med stolar. Du lär spilla kaffet i knät och slå magen i bänken om du, på egen risk, provar denna installation. Därav namnet Tortyrgungan.

Vi vill tråkigt nog påminna om att du är på vår privata mark, det är ett ideellt projekt och vi har inte resurserna att ta hand om dina sopor. Var god och ta med dig skräpet tack.

Vill du äga en egen Tortyrgunga?
Kontakta Martin om du vill specialbeställa ett liknande- eller rentav vill köpa detta verk.

A place to enjoy your picknick, if you dare. There was a need for a picknick-table for all visitors. Thats why we constructed a fun but rather unpractical table with seats. You will surely spill hot coffe in your lap and smash you belly in the table if you, at your own risk, try out this installation.

Sorry to bother you about this again. But this sculpture park is a non-profit project on private land and we don’t have the resources to manage any visitors garbage. Please bring you trash home and dispose of it properly.

Want you own Torture swing?
Contact Martin if you want to buy a custom made- or why not this very swing for your own back yard.

Skapare – Creators:
Nina Wande – Koncept
Martin Wande – Ritning & konstruktion
Micke Donnersten – Träkonstrukton